EMBIELLAGE MOTO OPM ADAPT. YAMAHA YBR - XT  125CC / ORCAL SPRINT ASTOR MACBOR 125CC / BETA RR / RIEJU MARATHON ( OEM: 2D0-W1140-00 )

EMBIELLAGE MOTO OPM ADAPT. YAMAHA YBR - XT 125CC / ORCAL SPRINT ASTOR MACBOR 125CC / BETA RR / RIEJU MARATHON ( OEM: 2D0-W1140-00 )

OPM
Référence : 090975

Descriptif

Beta
RE 125 4T (2007 à 2010)
RE 125 4T (2011 à 2016)
RR enduro 125 4T (2006 à 2010)
RR motard 125 4T (2006 à 2010)

Daelim
Daystar 125 4T (2000 à 2006)
Daystar 125 4T (2007 à 2016)
Roadwin 125 4T (2004 à 2006)
Roadwin 125 4T (2007 à 2017)

Derbi
Senda R 125 4T (2004 à 2008)
Senda SM 125 4T (2004 à 2008)

Rieju
MRX 125 4T (2001 à 2004)
MRX 125 4T (2005 à 2008)
Marathon SM AC 125 4T (2009 à 2010)
Marathon SM PRO AC 125 4T (2009 à 2010)
Marathon trail AC 125 4T (2009 à 2010)
Marathon trail PRO AC 125 4T (2009 à 2010)
RS2 125 4T (2006 à 2010)
RS2 NKD 125 4T (2006 à 2011)
SMX 125 4T (2001 à 2004)
SMX 125 4T (2005 à 2008)
Tango 125 4T (2007 à 2016)

Sherco
City Corp 125 4T (2008 à 2011)

Yamaha
XTR 125 4T (2005 à 2008)
XTX 125 4T (2005 à 2008)
XTZ 125 E 4T (depuis 2017)
YBR 125 4T (2004 à 2009)
YBR 125 4T (depuis 2010)
YBR 125 Custom 4T (2008 à 2010)

Marque Modèle Cylindrée Période